referanser

Referanseprosjekter

Her kan du lese om noen av våre større prosjekter den senere tid som Trondheim Tak og Fasade AS har utført.

Jøssåsen Landsbystiftelse v / Thomas Bresges, mobil 92 27 03 10 


- Rehabilitering av tak på bokverksted tidligere skolebygg i Hommelvik sentrum, 400 2m med levering og montering av brukt 15” skifer og
blikkenslagerarbeid i 2006.

- Rehabilitering av tak på Midgard på Jøssåsen 250 m2 med levering av zanda minster betongstein og blikkenslagerarbeid i 2007.

- Rehabilitering av shingeltak på Jonsokhus på Jøssåsen, 330 m2 og blikkenslagerarbeid.


Innherredsv. 2A v/ Johnny Sørgård, mobil 91 32 35 40

- Montering av lappskifer 8x14” 200 m2 med 2 stk avrundede valmer med blikkenslagerarbeid i 2003.


Steinerskolen v/ Jan T. Kirkholt, mobil 90 14 63 72

- Levering og montering av skifertak 15” med blikkenslagerarbeid på Smie- og verksted, 200 m2 i 2006.


Kristoffertunet v/ Torstein Kristiansen, mobil 97 54 86 20

- Levering og montering av enkelkrum teglstein med blikkenslagerarbeid på gartneriet 90 m2 i 2006.


Tormod Solem, mobil 41 43 20 75

- Rehabilitering av skifertak 15” med blikkenslagerarbeid i Kirkegt. 67 bakside, 80 m2 i 2007.


Tradisjonsbygg Trondheim AS v/ Torgeir Moslet, mobil 41 55 55 92

- Levering av alt blikkenslagerarbeid som takrenner, pipebeslag, takhatter og soiler i Vollabakken 24, kommunale boliger i 2008.


Steinerskolen v/ Jan T. Kirkholt, mobil 90 14 63 72

- Levering og montering av enkelkrum teglstein med blikkenslagerarbeid på stabbur, 160 m2 i 2009.


Tradisjonsbygg Trondheim AS v/ Torgeir Moslet, mobil 41 55 55 92

- Levering og montering av alt blikkenslagerarbeid i zink, takrenner, kilrenner, pipebeslag, takhatter og takoppløft på Hornemannsgården i 2009 og 2010.


Tradisjonsbygg Trondheim AS v/ Torgeir Moslet, mobil 41 55 55 92

- Levering og montering av alt blikkenslagerarbeid i zink, arbeidene omfatter karnisrenne og skottrenner i Tordenskjolds gt. 4 i 2011.


Tormod Solem, mobil 41 43 20 75

- Rehabilitering av skifertak 15” med blikkenslagerarbeid i Kirkegt. 67 front, 80 m2 i 2011.


Lars Guldahl, mobil 93 63 24 98

- Rehabilitering av skifertak 10x16 ´´ dråpeskifer, tak jugendstil 211 m2 med blikkenslagerarbeid i Osloveien 4 i 2013/2014.


Tradisjonsbygg Trondheim AS v/ Torgeir Moslet, mobil 41 55 55 92

- Levering og montering av alt blikkenslagerarbeid i galvanisert stål, i forbindelse med restaurering av tak på Artilleribygget i Borggården. Arbeidene omfatter tekking av kobbhus, branngavl, pipebeslag og takrenner med nedløp i 2013/2014.

Bestill et uforpliktende tilbud